6985580913      

ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΚΕΦΑΛΗΣ

Το Αγιουρβεδικὀ μασάζ προέρχεται από τη θεραπευτική παράδοση της Ινδίας, μια από τις αρχαιότερες μαζί με την Ιπποκράτειο και την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.

Το Αγιουρβεδικό μασάζ είναι θεμελιώδες εργαλείο για την επαναφορά και την διατήρηση της ισορροπίας μας σε όλα τα επίπεδα (σωματικό, ψυχολογικό, πνευματικό). Δρα χαλαρωτικά και θεραπευτικά.