ΑΓΙΟΥΡΒΕΔΙΚΟ ΜΑΣΑΖ ΚΕΦΑΛΗΣ

Το Αγιουρβεδικὀ μασάζ προέρχεται από τη θεραπευτική παράδοση της Ινδίας, μια από τις αρχαιότερες μαζί με την Ιπποκράτειο και την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.

Το Αγιουρβεδικό μασάζ είναι θεμελιώδες εργαλείο για την επαναφορά και την διατήρηση της ισορροπίας μας σε όλα τα επίπεδα (σωματικό, ψυχολογικό, πνευματικό). Δρα χαλαρωτικά και θεραπευτικά.